Never Walk Alone To Halong

HAYAM,HINTALU ,DAHUKUAN MANA ?

Suatu hari Udin Juhing wan Amat Dikit, bahual gara-gara masalah nang mana dahulu ayam wan intalunya. Ujar Udin Juhing dahulu ayam, karena intalu dikeluarkan matan burit ayam. Amat dikit jua tetap kada mau kalah, ujarnya ayam itu keluar matan intalu mamacah. Keduanya masing-masingnya bakaras wan alasan nang itu. Kabujuran waktu itu Mang Ijai lalu di parak bubuhan nang lagi bahual itu. Amang Ijai pun singgah. “Nangapa garang dihual akan bahimat ?” takun Amang Ijai. “Ini nah si Udin mamadahkan dahulu ayam pada intalu,” sahut Amat Dikit. “Amat tuh nang salah, inya mamadahkan dahulu ayam pada intalu,” balas Udin Juhing membela diri.
“Sudah, sudah, kada usah bahual amun kada tahu kisahnya,” ujar Amang Ijai manangahi.

“Dangar akan kisahnya ; menurut nang ampunnya kisah, ini dimulai pada waktu banyu ba’ah jaman Nabi Nuh. Para manusia baiman wan Nabi Nuh itu, jua samua’an binatang sepasang-sepasang dibawa oleh perahu ganal. Di perahu itu kadada membawa intalu, tapi binatangnya haja. Jadi tentunya nang dibawa itu kan ayamnya, lainan intalunya, artinya kaina ayam itu ba intalu, nah maka dahulu ayam pada intalunya,” kaya itu kisah Amang Ijai manangahi hual nang badua itu.

Jadi dalam kehidupan ini rancak banar kita bahual, padahal kita kada tahu persis nang dihual akan itu apa wan kaya apa, kada tahu asal muasalnya. Makanya bila handak ampih bahual, cari urang nang tahu asal muasal nang pacang dihual akan itu. Ini artinya mencari urang nang ba ilmu, cakap wan pintar (asal jangan pintar mambunguli). Kebanyakannya wayah ini nang pintar mambunguli, sebab amun pintar malah memintari, itu ngarannya guru.

CALEG KADA PEDE

Pemilu sudah parak banar dangsanak ai. Atribut Parpol wan bubuhan Caleg-nya bahambur papak dimana-mana ; kada tahu itu hadapan rumah urang, masigit, atawa di pinggir-pinggir jalan kalaluan urang banyak.
Lucunya (atawa culu kah) kada sadikit Caleg nang itu bagambar wan urang yang kada umpatan man-Caleg. Misalnya di baliho bagambar wan Gubernur, Bupati, Ulama, wan bubuhan nang sudah dipinandui urang banyak alias terkenal. Ada jua nang bagambar wan abah umanya, wan kakanya, atawa sakadanya menulis ngaran kuitan di belakang ngarannya. Padahal amun dipikir akan, kenapa kada abah, uma, atawa kakanya haja nang man-Caleg, lebih dipinandui urang katimbang inya. Artinya bubuhan Caleg nang kaya itu kada pèdè (percaya diri) wan kemampuan saurang.
Amun sudah tapikir wan mantap hati handak jadi wakil rakyat, mustinya kan siap sabarataan ; lahir bathin wan ilmunya sakira kaina amun sudah tapilih jangan memberi supan, apalagi sampai kalah wan bubuhan Eksekutif.
Ulun menemui banyak bubuhan Caleg di banua kita cuma modal handak aja tapi kada diimbangi wan ilmunya. Malahan ada Caleg nang sekolahnya cuma matan paket-an (A, B, C). Sedangkan kita kan tahu bubuhan Eksekutif nang bakal jadi mitra gawian Legislatif nang itu bubuhan nang sekolahnya parak rata-rata sarjana S-2, wan bubuhannya jua baisi pengalaman kada setahuan dua di pemerintahan. Caleg nang pacangan maju minta pilih, ada haja nang kada tahu apa-apa masalah pemerintahan, jadi ketua RT haja paribasanya kada suah.

Jadi tahu keadaan nang kaya ini, kaina tinggal kita haja lagi bujur-bujur menggunakan pikiran waktu memilik wakil kita di DPR. Amun handak melihat banua saurang maju, pilih Caleg nang bujur-bujur mampu bagawi, jangan kaina samantangan masih tarait kula wan diberinya duit, memilih nang bangkung.
Pilih nang kada banyak pandir atawa bajanji macam-macam. Biar Caleg itu kada tapi baduit atawa pintar banar, tapi baik wan mau bagawi gasan kita barataan. Nang banyak pandir biasanya banyak jua karamputnya. Nang talalu pintar, pintar jua mambunguli. Kiranya inggat situ pang nang kawa ulun tulis. Amun tasalah atawa tapaling, mohon dibujur akan.

PULUHAN PENUMPANG DIDENDA KM. BINAIYA

Puluhan penumpang didenda oleh petugas KM. Binaiya.
Masing-masing penumpang yang membawa bayi wan kakanakan halus dikenakan denda seharga Rp. 100 ribu. Masalahnya di tiket tatulis cuma Rp. 21 ribu dari nang semestinya Rp. 40 ribu. Bubuhan penumpang ini didenda waktu kapal sudah jalan meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada 24 Pebruari 2009 lalu. KM. Binaiya batulak matan Surabaya ke Batulicin, dilanjutkan ke Makasar.

Bubuhan penumpang nang didenda itu takajut wan bamamai imbah tahu pacangan didenda. Bubuhannya mengira sudah kada masalah wan tiket nang ditukar di agen penjualan. “Kami kan kada tahu masalah harga di tiket ditulis kurang. Kami percaya aja ke agen tiket, kada tahunya kami dibunguli,” ujar beberapa ikung penumpang. Semua penumpang mengaku bayar sesuai harga sabujurnya. Saikung petugas kapal malah bapandir, “mestinya bubuhan pian ini teliti sebelum nukar tiket.”

Selain itu petugas kapal jua memeriksa barang bawaan penumpang. Nang ketahuan banyak membawa barang pacang didenda. Saikung penumpang sempat sangit waktu handak didenda. “Amun sudah di kapal ini handak didenda, kenapa kada waktu masih di pelabuhan, nyaman tahu, wan kita bayar badahulu berapa ongkosnya,” ujar penumpang nang handak ke Batulicin Tanah Bumbu.

Rupanya memang ngalih jua amun umpat kapal PT. Pelni. Ini diungkapkan banyak penumpang nang rancak bulang bulik ke Surabaya. Ujar bubuhannya amun di kapal ampun pemerintah itu banyak banar aturannya. Nang tanyaman tambah bubuhannya amun umpat kapal ampun perusahaan swarta. (chakil)